Modell: Bass Stege

4/4 & 3/4 Bass Steg Fussbreite 151 mm
4/4 & 3/4 Bass Steg Höhe 167 mm
1/2 Bass Steg Fussbreite 145 mm
1/2 Bass Steg Höhe 159 mm
1/4 Bass Steg Fussbreite 125 mm
1/4 Bass Steg Höhe 137 mm
1/8 Bass Steg Fussbreite 118 mm
1/8 Bass Steg Höhe 129 mm
1/16 Bass Steg Fussbreite 107 mm
1/16 Bass Steg Höhe 117 mm
Bass Stege    Violonen Steg    Cello Stege HF    Cello Stege    Cello Steg Barock   Mittenwald Cello